menu pagina

Privacy.

Met de persoonsgegevens, die je mij ter beschikking stelt, zal ik omgaan, volgens de geldende Eruopese wet- en regelgeving.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wil je hierover meer weten of wil je weten wat ik van je heb genoteerd. Neem gerust kontact met mij op.


disclaimer
afspreken
colofon